Kyoto Restaurant Summer Special

Soba (Buckwheat noodles)

UKIYA Kyoto Hotel Okura Branch

UKIYA Kyoto Hotel Okura Branch
  • Kawaramachi / Kiyamachi / Ponto-cho
  • Soba (Buckwheat noodles)
TEL075-252-0858
ClosedOpen daily
Lunch & Dinner : 2,500yen